Xin chào

Chào mừng bạn đến với quá trình cài đặt 5 phút nổi tiếng của WordPress! Chỉ cần điền thông tin bên dưới và bạn sẽ lên đường sử dụng nền tảng xuất bản cá nhân linh hoạt và mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Thông tin

Làm ơn cung cấp thông tin dưới đây. Đừng lo lắng, bạn luôn luôn có thể thay đổi những cài đặt này về sau.

Tên đăng nhập chỉ có thể bao gồm bảng chữ cái và số, khoảng trống, gạch dưới, gạch ngang, dấu chấm và kí tự @.

Quan trọng: Bạn cần tài khoản này để đăng nhập. Hãy lưu nó vào một nơi an toàn

Xác nhận mật khẩu

Hãy kiểm tra cẩn thận địa chỉ email trước khi tiếp tục.

Tương tác với công cụ tìm kiếm
Tương tác với công cụ tìm kiếm

Việc tuân thủ yêu cầu này hoàn toàn phụ thuộc vào các công cụ tìm kiếm.